Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004)


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

AA 4,2%
A 40,4%
BBB 34,7%
<BBB 20,6%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/9/2018 
ALVGR 5 5/8 10/17/42  4.1% 
GS 3 1/4 02/01/23  3.8% 
ELPEGA 4 7/8 10/14/21  3.7% 
MS 1 3/4 03/11/24  3.5% 
AXASA 3 3/8 07/06/47  3.5% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 42,1%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 13,1%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5,7%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 5,2%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 4,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (29/09/17-28/09/18) 0,0% -0,62%
3ετίας (30/09/2015-28/09/18) 7,95% 6,24%
5ετίας (27/09/2013-28/09/18) 15,68% 10,45%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 17/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3o τρίμηνο του 2018, η αγορά εταιρικών ομολόγων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν με την απόδοση-στη-λήξη του γερμανικού 10-ετούς ομολόγου να διαμορφώνεται στο επίπεδο 0,47% αυξημένη κατά 17μ.β.. Το περιθώριο απόδοσης των εταιρικών ομολόγων του δείκτη αναφοράς έναντι των γερμανικών κρατικών ομολόγων διαμορφώθηκε στις 115μ.β. μειωμένο κατά 8 μ.β.. Τα ομόλογα χαμηλότερης εξασφάλισης του χρηματοπιστωτικού κλάδου καθώς και ο κλάδος της ενέργειας υπεραπέδωσαν έναντι των υπολοίπων. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Ντράγκι δήλωσε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2019. Ο πρόεδρος Ντράγκι δήλωσε ότι βλέπει μια «σχετικά σθεναρή» ανάκαμψη στον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ.. Η ιταλική κυβέρνηση αναθεώρησε ανοδικά το στόχο για το έλλειμμα του 2019 στο 2,4% του ΑΕΠ, υψηλότερο από ότι αναμενόταν προκαλώντας μεταβλητότητα στις τιμές των ιταλικών ομολόγων. Η Ιταλία αντιμετωπίζει παρατεταμένη περίοδο αστάθειας λόγω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ενδεχόμενη υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας και τις ανησυχίες για τη διατηρησιμότητα του δημοσίου χρέους. Επιπλέον, οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων επηρεάζουν αρνητικά τα κεφάλαια των τραπεζών και αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης τους. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την προοπτική (outlook) για την ιταλική οικονομία σε αρνητική από σταθερή, καθώς έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προβλέψεις.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ