Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004)


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

AA 6,9%
A 41,6%
BBB 37,6%
<BBB 13,9%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
ALVGR 5 5/8 10/17/42  4.1% 
SOCGEN 4 1/4 07/13/22  4.0% 
GS 3 1/4 02/01/23  3.7% 
AXASA 3 3/8 07/06/47  3.6% 
MS 1 3/4 03/11/24  3.4% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 44,3%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 10,3%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 7,0%
ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ 4,8%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 4,4%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/03/17-30/03/18) 1,74% 0,91%
3ετίας (31/03/2015-30/03/18) 4,80% 2,46%
5ετίας (29/03/2013-30/03/18) 16,91% 12,54%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 19/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 1o τρίμηνοΤο 1o τρίμηνο του 2018, η αγορά εταιρικών ομολόγων σημείωσε πτώση. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν με την απόδοση-στη-λήξη του γερμανικού 10-ετούς ομολόγου να διαμορφώνεται στο επίπεδο 0.50% αυξημένη κατά 7μ.β . Η αβεβαιότητα που προκύπτει από την συζήτηση για τα μέτρα προστατευτισμού παγκοσμίως διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Το περιθώριο απόδοσης των εταιρικών ομολόγων του δείκτη αναφοράς έναντι των γερμανικών κρατικών ομολόγων διαμορφώθηκε στις 95μ.β. αυξημένο κατά 9μ.β.. Η ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Μαρτίου, διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Ο κ. Ντράγκι επανέλαβε ότι τα βασικά επιτόκια θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος του προγράμματος αγοράς τίτλων. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου έδρασε υποστηρικτικά για τις τιμές των ομολόγων του κλάδου Πετρελαίου και Ενέργειας. Τα περιθώρια απόδοσης των εταιρικών ομολόγων της περιφέρειας υποχώρησαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Στην Ιταλία, το αποτέλεσμα των εκλογών, παρά την αύξηση των ποσοστών των λαϊκίστικων και εθνικιστικών κομμάτων δεν προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές. Ο επενδυτικός οίκος S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας σε Α- από ΒΒΒ+ διατηρώντας τη θετική προοπτική για τη χώρα. Το νέο οικονομικό περιβάλλον εμφανίζει ενίσχυση της μεταβλητότητας στις παγκόσμιες αγορές και διατήρηση του ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με μη ανησυχητικά επίπεδα πληθωρισμού. Και αυτό το τρίμηνο διατηρήθηκε το θετικό κλίμα στα εταιρικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εταιριών.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ