Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004)


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

AA 5,9%
A 41,3%
BBB 35,7%
<BBB 17,1%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/6/2018 
GTB 0 08/03/18  10.6% 
ALVGR 5 5/8 10/17/42  4.1% 
SOCGEN 4 1/4 07/13/22  4.1% 
GS 3 1/4 02/01/23  3.8% 
ELPEGA 4 7/8 10/14/21  3.6% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 42,4%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 14,1%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 7,1%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 5,1%
ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ 3,4%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/06/17-29/06/18) 1,12% -0,07%
3ετίας (30/06/2015-29/06/18) 7,67% 6,12%
5ετίας (28/06/2013-29/06/18) 17,19% 12,03%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 27/7/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 2o τρίμηνο του 2018, η αγορά εταιρικών ομολόγων σημείωσε πτώση. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μειώθηκαν με την απόδοση-στη-λήξη του γερμανικού 10-ετούς ομολόγου να διαμορφώνεται στο επίπεδο 0,30% μειωμένη κατά 20μ.β.. Η αβεβαιότητα λόγω των μέτρων προστατευτισμού παγκοσμίως διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Το περιθώριο απόδοσης των εταιρικών ομολόγων του δείκτη αναφοράς έναντι των γερμανικών κρατικών ομολόγων διαμορφώθηκε στις 122μ.β. αυξημένο κατά 27 μ.β.. Τα ομόλογα του χρηματοπιστωτικού κλάδου και κυρίως του κλάδου των ασφαλειών χαμηλότερης εξασφάλισης καθώς και ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών υποαπέδωσαν έναντι των υπολοίπων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς. Επίσης, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα αγοράς τίτλων θα μειωθεί στα €15 δισ. ανά μήνα από €30 δισ. μετά το Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2018. Επιπλέον, ο πρόεδρος κ. Ντράγκι ανέφερε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Σύμφωνα με τις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ ο ρυθμός ανάπτυξης το 2018 αναμένεται χαμηλότερος (2,1% από 2,4% το Μάρτιο), ενώ οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό για τη 2ετία 2018-2019 αναθεωρήθηκαν ανοδικά (1,7% από 1,4% το Μάρτιο). Η πολιτική κρίση στην Ιταλία, η αβεβαιότητα για τα μέτρα προστατευτισμού και οι ενδείξεις ότι η ΕΚΤ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης αύξησαν σημαντικά τα περιθώρια απόδοσης. Τα ομόλογα των εταιριών της περιφέρειας, κυρίως της Ιταλίας, υποαπέδωσαν σημαντικά.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ