Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004)


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

AA 5,9%
A 41,3%
BBB 35,7%
<BBB 17,1%
TOP HOLDINGS  30/6/2018 
GTB 0 08/03/18  10.6% 
ALVGR 5 5/8 10/17/42  4.1% 
SOCGEN 4 1/4 07/13/22  4.1% 
GS 3 1/4 02/01/23  3.8% 
ELPEGA 4 7/8 10/14/21  3.6% 
SECTOR BREAKDOWN
Financials 42,4%
Oil & Gas 14,1%
Consumer Goods 7,1%
Industrials 5,1%
Utilities 3,4%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (30/6/17-29/06/18) 1,12% -0,07%
3yrs (30/06/2015-29/06/18) 7,67% 6,12%
5yrs (28/6/2013-29/06/18) 17,19% 12,03%
* Calculations based on net unit price
Data update on 27/7/2018
Quarter Review
During the 2nd quarter of 2018 the market of corporate bonds dropped. The yield-to-maturity of government bonds dropped with the yield-to-maturity of the German 10-year bond decreasing by 20bps to 0.30%. The uncertainty resulting from the protectionist measures worldwide keeps the yields on government bonds in low levels. The spread of the benchmark’s corporate bonds against German government bonds rose by 27bps to 122bps. Financial bond prices and in particular Insurance subordinated bonds and Automotive sector underperformed. The European Central Bank (ECB) left its interest rates unchanged. It also announced that the securities purchase program will be reduced to € 15 billion a month from € 30 billion after September and will end in December 2018. In addition, President Draghi mentioned that interest rates will remain at their current levels at least until the summer of 2019. According to the ECB's new macroeconomic projections, 2018 growth rate is expected to be lower (2.1% from 2.4% in March), while inflation estimates for the 2years 2018-2019 were revised upwards (1.7% from 1.4% in March). The political crisis in Italy, uncertainty around protectionism measures and indications that the ECB is close to completing its quantitative easing program have greatly increased credit spreads. The corporate bond prices of the periphery, mainly in Italy, dropped significantly.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ