Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

AA 7,3%
A 43,5%
BBB 40,3%
<BBB 8,9%
TOP HOLDINGS  29/9/2017 
GTB 0 02/02/18  4.1% 
JPM 2 5/8 04/23/21  3.9% 
AXASA 3 3/8 07/06/47  3.9% 
ALVGR 5 5/8 10/17/42  3.7% 
GTB 0 11/10/17  3.5% 
SECTOR BREAKDOWN
Financials 40,2%
Oil & Gas 9,9%
Consumer Goods 9,5%
Utilities 9,4%
Industrial Products 5,3%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (30/09/16-29/09/17) 0,54% -0,15%
3yrs (30/09/2014-29/09/17) 7,45% 3,49%
5yrs (28/09/2012-29/09/17) 20,78% 17,52%
* Calculations based on net unit price
Data update on 26/10/2017
Quarter Review
During the 3rd quarter of 2017 the market of corporate bonds rose. The yield-to-maturity of government bonds remained at the same levels with the yield-to-maturity of the German 10-year bond remaining unchanged at the level of 0.47%. The spread of the yield-to-maturity of the benchmark’s corporate bonds against German government bonds dropped by 6bps to 96bps. The European Central Bank (ECB) left its interest rates unchanged, but prepared the market for reducing the size for its monthly asset purchases at October’s meeting. ECB’s president, Mr. Draghi mentioned that the Central Bank will make the bulk of its decisions on Quantitative easing program (QE) at the next ECB meeting, in October. The forthcoming independence referendum in Catalonia and the uncertainty regarding the upcoming elections in Italy (till May 2018) maintained the nervousness around periphery’s bonds. The improvement of economic conditions helps business profitability and keeps default rates at low levels. During this quarter, European companies’ financial results continued the positive trend . The better than expected Eurozone’s economic data increase the investment risk appetite and provide support for the corporate bonds’ prices. The fund’s quarterly return was 0.75%, while the benchmark’s return was 1.13%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ