Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000207008)


ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000207008) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 138/Θέμα 2/23.3.1993 Φ.Ε.Κ. 176/Β/19.3.93
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Ισπανία 22,8%
Ιταλία 19,3%
Γαλλία 10,8%
Γερμανία 9,2%
Βέλγιο 8,0%
Λοιπές Χώρες 8,9%
Χρηματικά Διαθέσιμα 21,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  31/12/2017 
GTB 0 02/09/18  9.5% 
SPGB 1.15 07/30/20  8.6% 
BTPS 4 1/4 03/01/20  8.1% 
FRTR 3 1/4 05/25/45  7.8% 
BGB 2 1/4 06/22/23  7.2% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΑ 79.0%
ΧΡΗΜ. ΔΙΑΘ. 21.0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17) 0,17% -0,43%
3ετίας (31/12/2014-31/12/17) 5,09% 0,77%
5ετίας (31/12/2012-31/12/17) 21,43% 15,78%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 23/1/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 4ο τρίμηνο του 2017 οι τιμές των κρατικών ομολόγων της Γερμανίας σημείωσαν άνοδο. Συγκεκριμένα, η απόδοση-στη-λήξη του γερμανικού 10-ετούς ομολόγου μειώθηκε στο επίπεδο 0.43%, ενώ η απόδοση-στη-λήξη του 2-ετούς γερμανικού κρατικού ομολόγου μειώθηκε κατά 6 μ.β. στο -0,63% παρουσιάζοντας μικρή μείωση στη κλίση της καμπύλης. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, αλλά ο κ. Ντράγκι επανέλαβε ότι τα βασικά επιτόκια θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Η ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις αγορές ομολόγων ύψους 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και έως ότου η ΕΚΤ διαπιστώσει μια σταθερή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού στο επιθυμητό επίπεδο. Οι χαμηλές προσδοκίες για την εξέλιξη του πληθωρισμού διατηρεί προς το παρόν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε χαμηλά επίπεδα. Στην Ισπανία, στις τοπικές εκλογές που διενεργήθηκαν στην Καταλονία οι αυτονομιστές διατήρησαν την πλειοψηφία που διέθεταν στην τοπική Βουλή. Οι εκλογές στην Ισπανία και η αβεβαιότητα για τις επερχόμενες εκλογές στην Ιταλία (μέχρι το Μάιο του 2018) διατήρησαν τη νευρικότητα στις τιμές των ομολόγων της περιφέρειας κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Το πολιτικό ρίσκο με τις επικείμενες εκλογές στην Ιταλία, το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών στην Ισπανία και η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού στη Γερμανία διατηρούν προς το παρόν σε χαμηλά επίπεδα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ