Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000210002)


ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000210002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 14/Θέμα 2/12.7.1994 Φ.Ε.Κ. 611/Β/8.8.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Μεξικό 9,8%
Ελλάδα 9,7%
Βραζιλία 9,3%
Ινδονησία 8,6%
Ρωσία 8,1%
Πολωνία 7,9%
Τουρκία 5,8%
Ουγγαρία 5,8%
Κροατία 5,7%
Λοιπές Χώρες 22,6%
Χρηματικά Διαθέσιμα 6,7%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  31/12/2017 
GGB 4 3/8 08/01/22  9.7% 
INDON 6 5/8 02/17/37  8.6% 
POLAND 3 1/4 04/06/26  7.9% 
BRAZIL 8 7/8 04/15/24  6.9% 
CROATI 6 5/8 07/14/20  5.7% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΑ 77,4%
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 15,9%
ΧΡΗΜ. ΔΙΑΘ. 6,7%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17) 10,23% 5,31%
3ετίας (31/12/2014-31/12/17) 22,11% 5,18%
5ετίας (31/12/2012-31/12/17) 23,91% 5,68%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 25/1/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 4ο τρίμηνο του 2017 οι τιμές των ομολόγων αναδυομένων χωρών κινήθηκαν ανοδικά. Τα περιθώρια απόδοσής τους έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν οριακά κατά 2μ.β στις 285 μ.β.. Η απόδοση-στη–λήξη του 10-ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε 8μ.β. στο επίπεδο του 2,41%. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προέβη σε αύξηση του επιτοκίου αναφοράς στο επίπεδο 1,50%. Η Fed αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για το ΑΕΠ το 2018 στο 2,5% (από 2,1%). H συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου στην Αμερική μονοπώλησε το επενδυτικό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι εισροές κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες αγορές συνεχίστηκαν και το τέταρτο τρίμηνο. Οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν την επιφυλακτική στάση τους σε σχέση με τον κύκλο ανόδου των επιτοκίων δεδομένης της παραμονής του πληθωρισμού σε χαμηλά ακόμη επίπεδα. Η βελτιωμένη εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με την πεποίθηση ότι οι Κεντρικές Τράπεζες θα προβούν με αργούς ρυθμούς στην αλλαγή της νομισματικής πολιτικής τους δρουν υποστηρικτικά στις τιμές των ομολόγων αναδυομένων αγορών. Ο επενδυτικός οίκος Fitch κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση επιλεκτικής χρεοκοπίας, μετά την αντίστοιχη απόφαση του επενδυτικού οίκου S&P. Οι υψηλότερες τιμές των βασικών εμπορευμάτων έδρασαν υποστηρικτικά στις τιμές των ομολόγων των πετρελαιοπαραγωγών χωρών τα οποία σημείωσαν υπεραπόδοση έναντι των υπολοίπων χωρών.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ