Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ


ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 14/Θέμα 2/12.7.1994 Φ.Ε.Κ. 611/Β/8.8.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Πολωνία 9,9%
Ελλάδα 9,3%
Ινδονησία 8,8%
Ρωσία 8,6%
Βραζιλία 7,9%
Μεξικό 7,3%
Καζακστάν 5,9%
Κροατία 5,9%
Τουρκία 4,5%
Λοιπές Χώρες 23,0%
Χρηματικά Διαθέσιμα 9,1%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  29/9/2017 
ΠΟΛΩΝΙΑ 3 1/4 04/06/26  9.9% 
ΟΕΔ 4 3/8 08/01/22  9.3% 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 6 5/8 02/17/37  8.8% 
KAZMUNAYGAS 6 3/8 04/09/21  5.9% 
ΚΡΟΑΤΙΑ 6 5/8 07/14/20  5.9% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΑ 74,6%
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 16,3%
ΧΡΗΜ. ΔΙΑΘ. 9,1%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/09/16-29/09/17) 4,56% -1,22%
3ετίας (30/09/2014-29/09/17) 20,17% 4,32%
5ετίας (28/09/2012-29/09/17) 26,03% 7,0%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 18/10/2017
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3ο τρίμηνο του 2017 οι τιμές των ομολόγων αναδυομένων χωρών κινήθηκαν ανοδικά. Τα περιθώρια απόδοσής τους έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 23μ.β στις 287 μ.β.. Η απόδοση-στη–λήξη του 10-ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε 3μ.β. στο επίπεδο του 2,33%. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος παρέμεινε αυξημένος το 3ο τρίμηνο εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης των σχέσεων μεταξύ Β. Κορέας και Η.Π.Α. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το επιτόκιο αναφοράς στο επίπεδο 1,25% και επιβεβαίωσε το πλάνο της σταδιακής μείωσης του ισολογισμού της από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, ανακοινώνοντας τη λήξη της πολιτικής πλήρους επανεπένδυσης των ομολόγων. Οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου στην Αμερική σε συνδυασμό με την επικείμενη ανακοίνωση της διαδοχής της κα. Yellen μονοπώλησαν το επενδυτικό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι εισροές κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες αγορές διατηρούνται κοντά στα ιστορικά υψηλά. Παράλληλα, η προοπτική για την παγκόσμια οικονομία έχει βελτιωθεί κυρίως στην Ευρώπη αλλά και στις οικονομίες των αναδυομένων αγορών. Οι υψηλότερες τιμές των βασικών εμπορευμάτων έδρασαν υποστηρικτικά στις τιμές των ομολόγων των πετρελαιοπαραγωγών χωρών τα οποία σημείωσαν υπεραπόδοση έναντι των υπολοίπων χωρών. Το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον παγκοσμίως και τα χαμηλά ακόμη επίπεδα αποδόσεων των κρατικών ομολόγων παρείχαν στήριξη στις τιμές των ομολόγων των αναδυομένων αγορών. Κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου, το Α/Κ σημείωσε απόδοση 0,96%, ενώ ο δείκτης αναφοράς απέδωσε 2,62%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ