Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000218005)


ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000218005) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 Φ.Ε.Κ. 1771/Β/28.11.03
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 1,7%
Μετοχές 98,3%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/9/2018 
ΟΤΕ  7.8% 
COCA COLA HBC  7.1% 
MOTOR OIL  6.8% 
ALPHA BANK  6.4% 
JUMBO  5.6% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΛΛΑΔΑ 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (29/09/17-28/09/18) -8,46% -1,29%
3ετίας (30/09/2015-28/09/18) 5,72% 25,35%
5ετίας (27/09/2013-28/09/18) -32,91% -8,34%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 23/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Η ελληνική μετοχική αγορά κατέγραψε απώλειες για το τρίτο τρίμηνο (-8,3%), σε πλήρη αντίθεση με τις κυριότερες αναπτυγμένες μετοχικές αγορές. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, μετά το πέρας της δεύτερης αξιολόγησης και της απόφασης του ΔΝΤ να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα «επί της αρχής», το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην πρώτη έξοδο στις αγορές μετά από τρία χρόνια με την άντληση ποσού 3 δις ευρώ με απόδοση 4,625%. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα επικράτησε αβεβαιότητα στην εγχώρια αγορά και ειδικότερα στον Τραπεζικό κλάδο λόγω της απαίτησης του ΔΝΤ για διενέργεια ελέγχου ποιότητας ενεργητικού (AQR) με την ανησυχία εκ μέρους των επενδυτών για το ενδεχόμενο ύπαρξης νέων κεφαλαιακών αναγκών. Η ΕΚΤ αποσαφήνισε ότι θα διενεργηθεί άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις Ελληνικές τράπεζες στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 γεγονός στο οποίο συμφώνησε το ΔΝΤ. Ορισμένες οικονομικές παράμετροι όπως ο δείκτης οικονομικού κλίματος, οι τουριστικές εισπράξεις και η ενίσχυση των καταθέσεων αφήνουν κάποια αισιοδοξία για διατήρηση της βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Η πορεία της αγοράς το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της τρίτης αξιολόγησης που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο καθώς και από τις εξελίξεις στον Τραπεζικό κλάδο. Κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέγραψε απόδοση -6.34% έναντι -8.27% του δείκτη αναφοράς.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ