Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000224003)


ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000224003) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 245/12.5.2005 Φ.Ε.Κ. 667/Β/18.5.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Ενέργεια 32,6%
Χρημ/κοί Οργανισμοί 26,2%
Πρώτες Ύλες & Παράγωγα 10,4%
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά 8,8%
Βιομηχανικά Προϊόντα - Υπηρεσίες 8,1%
Τηλεπικοινωνίες 4,6%
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 2,0%
Επενδύσεων Ακινήτων 1,6%
Τεχνολογία 0,8%
Χρηματικά Διαθέσιμα 4,9%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  31/12/2017 
SBERBANK-SPONSORED ADR  8.8% 
LUKOIL PJSC-SPON ADR  8.6% 
OAO GAZPROM  8.4% 
AKBANK  5.0% 
GARANTI  4.7% 
KATANOMH ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΡΩΣΙΑ 50,8%
ΤΟΥΡΚΙΑ 44,2%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17) 5,29% 2,04%
3ετίας (31/12/2014-31/12/17) 15,66% 10,16%
5ετίας (31/12/2012-31/12/17) -12,55% -14,57%
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 24/1/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Η αγορά της Τουρκίας κατά την διάρκεια του τέταρτου τριμήνου συνέχισε την ανοδική της πορεία καταγράφοντας και πάλι νέα ιστορικά υψηλά (σε όρους Τουρκικής Λίρας). Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η Τουρκική Λίρα έχασε 7% της αξίας της έναντι του Ευρώ ενώ η χρηματιστηριακή αγορά κατάφερε να κλείσει με κέρδη της τάξης του 13% σε όρους τοπικού νομίσματος, για τον δείκτη XU30 (+5% σε Ευρώ). Η αγορά της Ρωσίας κινήθηκε εντός ενός σχετικά στενού εύρους τιμών και παρά την έντονη ανοδική πορεία των τιμών πετρελαίου (Brent +16%) κατάφερε να κλείσει το τρίμηνο με πολύ μικρά κέρδη (RDX Index +1%). Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα τους των τελευταίων 2½ ετών, λόγω διακοπών της παραγωγής σε διάφορες περιοχές του κόσμου και του συνδυασμού της αυξανόμενης ζήτησης και της επέκτασης των περικοπών στην παραγωγή από τον ΟΠΕΚ και άλλους σημαντικούς παραγωγούς. Ο ΟΠΕΚ και άλλοι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, συμφώνησαν να παρατείνουν τον περιορισμό στην παραγωγή τους έως τα τέλη του 2018. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 2,12% έναντι ανόδου 3,26% του δείκτη αναφοράς.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ