Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Χρηματαγοράς > ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic (GRF000200003)


ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic (GRF000200003) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5715/Β/61/13.2.1991 Φ.Ε.Κ. 121/Β/4.3.91
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Cash 97,5%
Bonds 2,5%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  3/30/2018 
GTB 0 08/03/18  28.2% 
GTB 0 05/11/18  23.5% 
GTB 0 04/13/18  12.9% 
GTB 0 05/04/18  8.9% 
GTB 0 04/10/18  5.4% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΜΑ 97,5%
ΟΜΟΛΟΓΑ 2,5%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/03/17-30/03/18) - 1,44%
3ετίας (31/03/2015-30/03/18) - 5,39%
5ετίας (29/03/2013-30/03/18) - 11,84%
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 09/05/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 1ο τρίμηνο του 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο επίπεδο του 0,00%. Τα διατραπεζικά επιτόκια (τρίμηνο Euribor) διατηρήθηκαν στο επίπεδο του -0,33%. Στην Ελλάδα τα διατραπεζικά επιτόκια υποχώρησαν. Συνεχίστηκαν και αυτό το τρίμηνο οι συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της ΕΕ για την εποπτεία της ελληνικής οικονομίας μετά τη λήξη του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απελευθέρωση της τελευταίας εκταμίευσης στο τέλος του προγράμματος, σημαντική για την επάρκεια του μαξιλαριού ρευστότητας, είναι η ολοκλήρωση σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν τεθεί ως προαπαιτούμενα από τους θεσμούς. Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα τελευταία στοιχεία από το ελληνικό ΑΕΠ έδειξαν αύξηση 1,9% το 4ο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η ανεργία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ιανουαρίου διαμορφώθηκε στο 20,6%. Το 1ο τρίμηνο του 2018 οι αποδόσεις των Έντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) τρίμηνης διάρκειας παρουσίασαν πτώση στο επίπεδο του 1,05% και της εξάμηνης διάρκειας στο επίπεδο του 1,19%. Το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε έπειτα από 8 χρόνια στην έκδοση Εντόκου Γραμματίου 12μηνης διάρκειας συνολικού ύψους €1 δισ. και απόδοσης 1,25%, ενώ η έκδοση είχε κάλυψη 3,18 φορές.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ