Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Χρηματαγοράς > ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic (GRF000200003)


ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic (GRF000200003) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5715/Β/61/13.2.1991 Φ.Ε.Κ. 121/Β/4.3.91
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 94,1%
ΟΜΟΛΟΓΑ 5,9%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/9/2018 
GTB 0 11/02/18  16.9% 
GTB 0 02/01/19  11.4% 
GTB 0 11/09/18  7.0% 
GTB 0 10/05/18  5.7% 
GTB 0 03/01/19  4.6% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 94,1%
ΟΜΟΛΟΓΑ 5,9%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (29/09/17-28/09/18) - 0,64%
3ετίας (30/09/2015-28/09/18) - 4,50%
5ετίας (27/09/2013-28/09/18) - 9,59%
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 17/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3ο τρίμηνο του 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο επίπεδο του 0,00%. Τα διατραπεζικά επιτόκια (τρίμηνο Euribor) διατηρήθηκαν στο επίπεδο του -0,32%. Oι αποδόσεις των Έντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) τρίμηνης διάρκειας παρουσίασαν πτώση στο επίπεδο του 0,65% και της εξάμηνης διάρκειας στο επίπεδο του 0,85%. Το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε και σε 3η έκδοση Εντόκου Γραμματίου 12μηνης διάρκειας συνολικού ύψους €625 εκ. και απόδοσης 1,09%. Στις 21 Αυγούστου ολοκληρώθηκε το 3o ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης. Η τελευταία δόση του ESM δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να δημιουργήσει ένα μαξιλάρι ρευστότητας €30 δισ. το οποίο καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τους επόμενους 22 μήνες. Η ΕΚΤ εξέδωσε την απόφαση άρσης της κατά παρέκκλιση (waiver) αποδοχής ελληνικών τίτλων τους οποίους κατέθεταν οι ελληνικές τράπεζες ως ενέχυρα για την άντληση ρευστότητας. Η κυβέρνηση υπέβαλε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019. Το βασικό σενάριο (με τις περικοπές των συντάξεων) υπολογίζει πρωτογενές πλεόνασμα 4,14% του ΑΕΠ, υψηλότερο από το στόχο του προγράμματος διάσωσης του 3,5%. Στο εναλλακτικό σενάριο (εξαιρουμένων των περικοπών των συντάξεων), το πρωτογενές πλεόνασμα κινείται στο 3,56%. Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την προοπτική της Ελλάδας σε θετική από ουδέτερη, ενώ διατήρησε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας σε Β+. Ο οίκος αξιαναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες, σε ΒΒ- από Β,διατηρώντας σταθερή προοπτική.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ