Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Χρηματαγοράς > ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic (GRF000200003)


ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic (GRF000200003) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5715/Β/61/13.2.1991 Φ.Ε.Κ. 121/Β/4.3.91
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 100,0%
TOP HOLDINGS  12/31/2017 
GTB 0 02/02/18  27.6% 
GTB 0 02/09/18  19.0% 
GTB 0 03/02/18  13.9% 
GTB 0 05/04/18  10.8% 
GTB 0 04/10/18  6.6% 
SUB ASSET CLASSES
CASH 100,0%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (31/12/16-31/12/17) - 1,72%
3yrs (31/12/2014-31/12/17) - 5,62%
5yrs (31/12/2012-31/12/17) - 12,73%
* Calculations based on net unit price
Data update on 5/2/2018
Quarter Review
During the 4th quarter of 2017 the European Central Bank kept its main refinancing rate unchanged at 0.00%. Interbank rates (3-month Euribor) remained at -0.33%. In Greece, interbank rates moved to lower levels. The Greek Government bonds swap, worth 25.47 billion Euros, that were issued after the PSI, was successfully completed. The bid-to cover ratio reached the high level of 86,1% of total bondholders, reflecting the investors high response. According to the agreement, 5 new benchmark issues were issued, with maturities ranging from 5 to 25 years. According to the Hellenic Statistical Authorities, the country’s GDP rose by 1.1% in the fourth quarter of 2017. In the fourth quarter of 2017 the yield-to-maturity of three-month Hellenic Republic Government Treasury Bills (GTBs) fell to 1.60% and that of the six-month GTBs to 1.95%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ