Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000227006)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000227006) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/601/17.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1509/Β/3.11.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 5,6%
Μετοχικά Α/Κ 94,4%
A/K Διαχ. Διαθεσίμων 0,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/6/2018 
PIONEER US FUNDAMENTAL GROWTH  15.0% 
JPMORGAN US SELECT EQUITY  11.1% 
SCHRODERS US LARGE CAP  9.6% 
JPMORGAN US VALUE  8.7% 
MORGAN STANLEY US GROWTH  8.5% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Η.Π.Α 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/06/17-29/06/18) 9,75% 8,26%
3ετίας (30/06/2015-29/06/18) 26,28% 18,82%
5ετίας (28/06/2013-29/06/18) 89,60% 76,0%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 01/8/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Ανοδικές τάσεις παρουσίασε η αμερικανική μετοχική αγορά κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους υπεραποδίδοντας τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές. Θετική επίπτωση είχε στο επενδυτικό κλίμα η δυναμική που εμφανίζει η αμερικανική οικονομία σε συνδυασμό με την αύξηση των εταιρικών κερδών. Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τις μετοχές του κλάδου υψηλής τεχνολογίας και ενέργειας σε αντίθεση με τις πιέσεις που δέχθηκαν οι μετοχές των τραπεζών και των βιομηχανιών. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα προέβη σε νέα αύξηση του βασικού της επιτοκίου, καθώς διατηρείται θετική η προοπτική της αμερικανικής οικονομίας. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε στο τρίμηνο αύξηση της τάξεως του 2,93% σε δολάρια. Σημειώνεται ότι η άνοδος του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ κατά 5% είχε σαν αποτέλεσμα η απόδοση του Δ.Α. σε ευρώ να ενισχυθεί στο 8,45%. Στο τέλος του τριμήνου μειώσαμε το ποσοστό μετοχικής επένδυσης λόγω υψηλής αποτίμησης της αγοράς. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης του Α/Κ κυμάνθηκε μεταξύ 94,5%-97,5%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ