Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000229002)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000229002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/601/17.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1509/Β/3.11.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 1,0%
Μετοχικά Α/Κ 98,2%
Διαχ. Διαθεσίμων 0,8%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
SCHRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATION  15.6% 
BLACKROCK EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS  15.3% 
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY  15.2% 
JP MORGAN EUROPE DYNAMIC  11.6% 
PARVEST BEST SELECTION EQUITY EUROPE  9.8% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΥΡΩΠΗ 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/03/17-30/03/18) -3,37% -1,22%
3ετίας (31/03/2015-30/03/18) -8,38% -3,46%
5ετίας (29/03/2013-30/03/18) 22,15% 30,85%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 25/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Καθοδικές τάσεις παρουσίασαν οι ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους λόγω περιορισμού της διάθεσης ανάληψης επενδυτικού κινδύνου. Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι ευρωπαϊκές μετοχές το Φεβρουάριο, καθώς η μεταβλητότητα αυξήθηκε στις περισσότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ο Δ.Α. υποχώρησε στο τρίμηνο κατά 5,05%. Αρνητικά επηρέασε το επενδυτικό κλίμα η εκτίμηση για αντιστροφή της χαλαρής νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το Σεπτέμβριο του 2018 λόγω της ανάπτυξης που εμφανίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου δεν προβήκαμε σε ιδιαίτερη αλλαγή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης κυμάνθηκε στο τρίμηνο μεταξύ 96%-98%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ