Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/601/17.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1509/Β/3.11.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 1,8%
Μετοχικά Α/Κ 95,7%
Διαχ. Διαθεσίμων 2,5%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  29/9/2017 
SISF EUROPEAN SPEC SIT FD-C  15.5% 
INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C  14.5% 
BGF-EUROPEAN GROWTH FD-=D2  13.6% 
JPMORGAN F-EUROPE DYNAMC-C=  11.4% 
PARVEST EQY BEST SEL EURO-I  9.5% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΥΡΩΠΗ 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/09/16-29/09/17) 12,89% 12,03%
3ετίας (30/09/2014-29/09/17) 10,49% 19,50%
5ετίας (28/09/2012-29/09/17) 39,99% 50,90%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων :25/10/2017
Επισκόπηση Τριμήνου
Μικτές τάσεις παρουσίασαν οι ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς τη διάθεση κατοχύρωσης κερδών του Ιουλίου-Αυγούστου διαδέχθηκε το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον του Σεπτεμβρίου. Η δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των εταιρικών κερδών παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία των μετοχών στην Ευρώπη. Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τις μετοχές κυκλικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στους κλάδους των τραπεζών, βιομηχανιών και ενέργειας. Αρνητική επίπτωση είχε στην αγορά της Μ. Βρετανίας η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων κατά τη διαδικασία αποχώρησή της από την Ε.Ε.. Το Α/Κ ενισχύθηκε στο τρίμηνο κατά 1,67% σε ευρώ έναντι απόδοσης 2,24% του Δ.Α.. Η υποαπόδοση του Α/Κ αποδίδεται στην υστέρηση που παρατηρήθηκε το Σεπτέμβριο όταν η αγορά κινήθηκε ανοδικά. Θετική παραμένει η συνεισφορά των περισσοτέρων επενδυτικών θέσεων, από αρχές έτους, με αποτέλεσμα το Α/Κ να καταγράφει υπεραπόδοση της τάξεως του 2,03% έναντι του Δ.Α.. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου τοποθετήσαμε μέρος των ρευστών διαθεσίμων στο Α/Κ Alpha LUX Money Market EUR. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης κυμάνθηκε στο τρίμηνο μεταξύ 95,5%-96,5%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ