Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Χρηματαγοράς > ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic (GRF000202009)


ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic (GRF000202009) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/594/20.9.2005 Φ.Ε.Κ. 1333/Β/21.9.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 75,1%
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 24,9%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/9/2018 
GGB 4 3/4 04/17/19  18.5% 
GTB 0 03/01/19  10.1% 
GGB 4 3/8 08/01/22  6.4% 
GTB 0 11/02/18  5.1% 
GTB 0 01/04/19  5.1% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Χρηματικά Διαθέσιμα 75,1%
Ομ.Σταθ.Επιτοκίου 24,9%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (29/09/17-28/09/18) 1,65%
3ετίας (30/09/2015-28/09/18)
5ετίας (27/09/2013-28/09/18)
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 17/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3ο τρίμηνο του 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 0,00%. Τα διατραπεζικά επιτόκια (τρίμηνο Euribor) διατηρήθηκαν στο επίπεδο του -0,32%. Oι αποδόσεις των Έντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) τρίμηνης διάρκειας παρουσίασαν πτώση στο επίπεδο του 0,65% και της εξάμηνης διάρκειας στο επίπεδο του 0,85%. Το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε και σε 3η έκδοση Εντόκου Γραμματίου 12μηνης διάρκειας συνολικού ύψους €625 εκ. και απόδοσης 1,09%. Στις 21 Αυγούστου ολοκληρώθηκε το 3o ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης. Η τελευταία δόση του ESM δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να δημιουργήσει ένα μαξιλάρι ρευστότητας €30 δισ. το οποίο καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για 22 μήνες. Η ΕΚΤ εξέδωσε την απόφαση άρσης της κατά παρέκκλιση (waiver) αποδοχής ελληνικών τίτλων τους οποίους κατέθεταν οι ελληνικές τράπεζες ως ενέχυρα για την άντληση ρευστότητας. Η κυβέρνηση υπέβαλε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019. Το βασικό σενάριο (με τις περικοπές των συντάξεων) υπολογίζει πρωτογενές πλεόνασμα 4,14% του ΑΕΠ,υψηλότερο από το στόχο του προγράμματος διάσωσης του 3,5%. Στο εναλλακτικό σενάριο (εξαιρουμένων των περικοπών των συντάξεων), το πρωτογενές πλεόνασμα κινείται στο 3,56%. Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την προοπτική της Ελλάδας σε θετική από ουδέτερη, ενώ διατήρησε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας σε Β+. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες, σε ΒΒ- από Β, διατηρώντας σταθερή προοπτική.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ