Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Χρηματαγοράς > ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic (GRF000202009)


ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic (GRF000202009) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/594/20.9.2005 Φ.Ε.Κ. 1333/Β/21.9.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 76,1%
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 23,9%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  6/30/2018 
GTB 0 08/03/18  26.5% 
GGB 4 3/4 04/17/19  19.3% 
GTB 0 07/06/18  13.3% 
GTB 0 08/10/18  5.3% 
GTB 0 11/02/18  5.3% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Χρηματικά Διαθέσιμα 76,1%
Ομ.Σταθ.Επιτοκίου 23,9%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/06/17-29/06/18) 2,30%
3ετίας (30/06/2015-29/06/18)
5ετίας (28/06/2013-29/06/18)
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 27/07/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 2ο τρίμηνο του 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο επίπεδο του 0,00%. Τα διατραπεζικά επιτόκια (τρίμηνο Euribor) διατηρήθηκαν στο επίπεδο του -0,32%. Στην Ελλάδα τα διατραπεζικά επιτόκια υποχώρησαν. Oι αποδόσεις των Έντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) τρίμηνης διάρκειας παρουσίασαν πτώση στο επίπεδο του 0,70% και της εξάμηνης διάρκειας στο επίπεδο του 0,85%. Το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε και σε δεύτερη έκδοση Εντόκου Γραμματίου 12μηνης διάρκειας συνολικού ύψους €1 δισ. και απόδοσης 1,09%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ελληνικό ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 2,4% το 1ο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Η ανεργία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία διαμορφώθηκε στο 20,1%. Στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου οι υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν σε συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του μεσοπρόθεσμα. Τα μέτρα αυτά αφορούν την παράταση της περιόδου χάριτος για τα δάνεια του EFSF και επιμήκυνσης της μέσης διάρκειας λήξης τους κατά 10 χρόνια, την κατάργηση από το 2018 του step-up επιτοκίου για τα δάνεια του δεύτερου ελληνικού προγράμματος και τη σταδιακή επιστροφή στην Ελλάδα των κερδών των κεντρικών τραπεζών. Επιπλέον καθορίστηκαν το πλαίσιο εποπτείας που θα ισχύει μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο, η πέμπτη και τελευταία δόση που θα λάβει η Ελλάδα (€15 δισ.), καθώς και ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα (2,2% του ΑΕΠ για την περίοδο 2023-2060). Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε Β+ από Β.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ