Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Χρηματαγοράς > ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic


ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/594/20.9.2005 Φ.Ε.Κ. 1333/Β/21.9.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 86,5%
Fixed Rate Notes 13,5%
TOP HOLDINGS  9/29/2017 
Hellenic T-Bill 0 02/02/18  17.8% 
Hellenic T-Bill 0 03/02/18  17.8% 
Hellenic T-Bill 0 11/03/17  15.8% 
GGB 4 3/4 04/17/19  13.5% 
Hellenic T-Bill 0 12/08/17  10.5% 
SUB ASSET CLASSES
Cash 86,5%
Fixed Rate Notes 13,5%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (30/09/16-29/09/17) - -
3yrs (30/09/2014-29/09/17) - -
5yrs (28/09/2012-29/09/17) - -
* Calculations based on net unit price
Data update on 26/10/2017
Quarter Review
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ