Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Χρηματαγοράς > ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic (GRF000202009)


ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic (GRF000202009) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/594/20.9.2005 Φ.Ε.Κ. 1333/Β/21.9.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 71,0%
Fixed Rate Notes 29,0%
TOP HOLDINGS  3/30/2018 
GGB 4 3/4 04/17/19  23.2% 
GTB 0 07/06/18  18.8% 
GTB 0 08/03/18  13.4% 
GTB 0 05/04/18  11.8% 
GTB 0 04/10/18  9.4% 
SUB ASSET CLASSES
Cash 71,0%
Fixed Rate Notes 29,0%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (31/03/17-30/03/18) - 294,0%
3yrs (31/03/2015-30/03/18) - -
5yrs (29/3/2013-30/03/18) - -
* Calculations based on net unit price
Data update on 9/5/2018
Quarter Review
During the 1st quarter of 2018 the European Central Bank kept its main refinancing rate unchanged at 0.00%. Interbank rates (3-month Euribor) remained at -0.33%. In Greece, interbank rates moved to lower levels. Discussions continued between the government and the EU regarding the surveillance of the Greek economy after the end of the program in the summer of 2018. The completion of major reforms is a prerequisite for the release of the last disbursement at the end of the program. According to Hellenic Statistical Authorities, the country's GDP rose by 1.9% in the first quarter of 2018 compared to the corresponding quarter of 2016. Unemployment, according to the latest January data, stood at 20.6% In the first quarter of 2018 the yield-to-maturity of three-month Hellenic Republic Government Treasury Bills (GTBs) fell to 1.05% and that of the six-month GTBs to 1.19%. After 8 years, the Greek government proceeded to the issuance of a 12-month Treasury bill with a total amount of € 1 billion and 1.25% yield-to-maturity, while the issue had a coverage of 3.18 times.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ