Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic (GRF000231008)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic (GRF000231008) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 245/12.5.2005 Φ.Ε.Κ. 667/Β/18.5.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού, τα οποία τοποθετούνται κυρίως στις μετοχικές αγορές της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας. Τα αμοιβαία κεφάλαια επιλέχτηκαν ανάμεσα στα καλύτερα στη περιοχής τους, εφαρμόζοντας τα αυστηρά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, καθώς και τις διαδικασίες που διέπουν όλη τη σειρά Alpha Funds of Funds Cosmos Stars. Βασικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές που επιθυμούν να τοποθετηθούν στις μετοχικές αγορές της περιοχής των BRIC επενδύοντας έμμεσα σε κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικούπεριοχής.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  3* 
Κατηγορία  Μετοχικό Fund of Funds 
Έναρξη  27.05.2005 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  MSCI BRIC 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΥΨΗΛΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2017  11,007,336.30 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2017  11,3626 
Κωδικός Bloomberg   ACOSSTR 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  2,00% 
Προμήθεια διαθέσεως (από 16/10/2017)  1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  1,00% 
  1 - 2 έτη   0,50% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ