Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 245/12.5.2005 Φ.Ε.Κ. 667/Β/18.5.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 7,9%
Μετοχικά Α/Κ 92,1%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  29/9/2017 
FIRST STATE CHINA GROWTH   15.0% 
SCHRODERS BRIC FUND  12.8% 
FIRST STATE INDIAN EQUITIES  11.7% 
ABERDEEN CHINA EQUITIES  10.7% 
PICTET RUSSIAN EQUITIES  8.2% 
KATANOMH ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 17,0%
ΡΩΣΙΑ 12,0%
ΙΝΔΙΑ 23,0%
ΚΙΝΑ 48,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/09/16-29/09/17) 18,89% 14,40%
3ετίας (30/09/2014-29/09/17) 22,57% 19,59%
5ετίας (28/09/2012-29/09/17) 23,38% 25,63%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Σημείωση : 11/11/09 Αλλαγή ονομασίας και σκοπού Α/Κ από
"Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Global Μετοχικό Εξωτερικού"
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων :25/10/2017
Επισκόπηση Τριμήνου
Οι μετοχικές αγορές των αναδυόμενων χωρών BRIC παρουσίασαν σημαντικά κέρδη στο τρίτο τρίμηνο του έτους, υπεραποδίδοντας τις ανεπτυγμένες αγορές. Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τις μετοχές σε Ρωσία και Βραζιλία λόγω ανάκαμψης της αγοράς εμπορευμάτων και της ακολουθούμενης επεκτατικής νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, αύξηση παρουσίασαν οι τοποθετήσεις σε κινεζικές μετοχές λόγω αισιοδοξίας για βελτίωση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας. Περιορισμένη επίπτωση είχε στο επενδυτικό κλίμα η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας στην Ινδία για μείωση του βασικού της επιτοκίου. Ο δείκτης αναφοράς MSCI BRIC ενισχύθηκε κατά +9,11% σε ευρώ. Η Κίνα κατέγραψε απόδοση σε όρους ευρώ +9,84%, η Ινδία υποχώρησε κατά -0,88%, η Ρωσία ενισχύθηκε κατά 11,10% και η Βραζιλία παρουσίασε κέρδη της τάξεως του +18,91%. Το Α/Κ κατέγραψε απόδοση τριμήνου +5,39% σε ευρώ, υποαποδίδοντας το Δ.Α., καθώς το ποσοστό επένδυσης διατηρήθηκε σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα λόγω των περιορισμών στις μεταφορές κεφαλαίων. Επίσης, αρνητική συνεισφορά είχε το χαρτοφυλάκιο Α/Κ Βραζιλίας σε αντίθεση με τη θετική συνεισφορά που κατέγραψε το χαρτοφυλάκιο Α/Κ Ινδίας και το Α/Κ Ρωσίας.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ