Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic (GRF000231008)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic (GRF000231008) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 245/12.5.2005 Φ.Ε.Κ. 667/Β/18.5.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 3,2%
Μετοχικά Α/Κ 96,8%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
FIRST STATE CHINA GROWTH  15.2% 
SCHRODERS BRIC  13.7% 
FIRST STATE INDIA SUBCONTINENT  11.6% 
SCHRODERS GREATER CHINA  8.7% 
ABERDEEN CHINA EQUITY  8.2% 
KATANOMH ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 16,0%
ΡΩΣΙΑ 10,0%
ΙΝΔΙΑ 23,0%
ΚΙΝΑ 51,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/03/17-30/03/18) 9,79% 4,95%
3ετίας (31/03/2015-30/03/18) 10,41% 10,55%
5ετίας (29/03/2013-30/03/18) 23,57% 25,54%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων :25/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Οι μετοχικές αγορές των αναδυόμενων χωρών BRIC παρουσίασαν μικτές τάσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους. Αρνητικά επηρέασε τις τοποθετήσεις σε κινεζικές και ινδικές μετοχές το ενδεχόμενο υιοθέτησης μέτρων προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο. Αντίθετα, οι αγορές σε Ρωσία και Βραζιλία επηρεάστηκαν θετικά από την αισιοδοξία για την οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη διατήρηση χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Ο δείκτης αναφοράς MSCI BRIC υποχώρησε κατά 0,58% σε ευρώ. Η Κίνα κατέγραψε απόδοση σε όρους ευρώ -0,76%, η Ινδία υποχώρησε κατά -9,66%, η Ρωσία παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 6,72% και η Βραζιλία σημείωσε υπεραπόδοση με κέρδη της τάξεως του 9,52%. Θετική συνεισφορά είχε στη συγκριτική απόδοση του Α/Κ η απόδοση του χαρτοφυλακίου Α/Κ Ινδίας και Α/Κ BRIC σε αντίθεση με την αρνητική συνεισφορά που κατέγραψε το χαρτοφυλάκιο Α/Κ Κίνας και Βραζιλίας. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι αλλαγές στους περιορισμούς κινήσεων κεφαλαίων επέτρεψαν την πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο την αύξηση του ποσοστού επένδυσης στο 97%. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης του Α/Κ κυμάνθηκε μεταξύ 93,0%-97,0%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ