Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO Classic (GRF000233004)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO Classic (GRF000233004) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 6/597/3.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1452/Β/21.10.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 1,8%
Μετοχικά Α/Κ 98,2%
Διαχ. Διαθεσίμων 0,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  31/12/2017 
FIRST STATE SUBCONTINENT INDIAN FUND  16.7% 
INVESCO ASIAN EQUITY  13.0% 
SCHRODERS GREATER CHINA  12.8% 
FIRST STATE CHINA GROWTH  12.7% 
ABERDEEN ASIA PACIFIC  11.9% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 49,4%
ΚΙΝΑ 25,3%
ΙΝΔΙΑ 25,3%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17) 23,96% 19,32%
3ετίας (31/12/2014-31/12/17) 36,86% 32,90%
5ετίας (31/12/2012-31/12/17) 51,63% 54,32%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 31/1/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας διατήρησαν την ανοδική τους πορεία κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Θετική επίπτωση είχε στο επενδυτικό κλίμα η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που εμφανίζουν οι χώρες της Ασίας, καθώς και τα καλύτερα των αναμενόμενων εταιρικών αποτελεσμάτων. Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τις μετοχές στην Ινδία μετά από την απόφαση των οικονομικών αρχών για ανακεφαλαιοποίηση των κρατικών τραπεζών. Στην Κίνα, οι αρχές επεσήμαιναν την ανάγκη για χρηματοοικονομική σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. O σύνθετος δείκτης αναφοράς ενισχύθηκε στο τρίμηνο κατά +7,20% σε όρους ευρώ. Αναλυτικά, ο δείκτης Ασίας εκτός Ιαπωνίας κατέγραψε σε όρους ευρώ αύξηση της τάξεως του +6,34%, ο δείκτης Ινδίας κατά +9,98% και ο δείκτης Κίνας ενισχύθηκε κατά +5,99%. Θετική συνεισφορά στη συγκριτική απόδοση είχε το χαρτοφυλάκιο Α/Κ Κίνας σε αντίθεση με την αρνητική συνεισφορά που εμφάνισαν τα χαρτοφυλάκια Α/Κ Ινδίας και Ασίας εκτός Ιαπωνίας. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου προβήκαμε σε αποεπένδυση από το Α/Κ διαχειρίσεως διαθεσίμων Alpha Lux Money Market. Για το έτος, οι αναδυόμενες αγορές παρουσίασαν υπεραπόδοση σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες αγορές. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης του Α/Κ κυμάνθηκε μεταξύ 97,0%-97,5%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ