Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO Classic (GRF000233004)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO Classic (GRF000233004) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 6/597/3.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1452/Β/21.10.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Investment Objective
Alpha Cosmos Stars Silk Route Asia Foreign Equity Fund of Funds is a UCITS III compliant open - end fund of funds. The Fund's objective is long term capital appreciation. It invests in a diversified portfolio of selected funds which invest in the Asian (ex. Japan) equity markets with particular emphasis on China and India. Fund selection is based on a list of quantitative and qualitative criteria according to the systematic process on which the Alpha Funds of Funds Cosmos Stars series is based.
Target group...
It is suitable for the long term investor with investment horizon longer than 5 years, who seeks exposure to Asian (exc- Japan) equity market, through indirect investment in top rated mutual funds.

Fund Information
Morningstar®  3* 
Fund type  Equity Fund of Funds 
Inception date  31.10.2005 
Base currency  Euro 
Benchmark  50% MSCI All Countries Asia ex Japan (€), 25% MSCI ΕΜ India (€), 25% MSCI EΜ China (€) 
Currency risk  HIGH 
Fund assets as of 31.12.2018  41.696.312,69 
Net unit price as of 31.12.2018  24,1046 
Bloomberg code   ACOSSRA 
Web site address  www.alphamutual.gr 
Management company  ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. 
  General Commercial Registry:920101000 
  25-29 Karneadou Str, 106 75 Athens, Tel. 210 374 2800 
Custodian  Alpha Bank, 40 Stadiou Str., 102 52 Athens 
Transactions and Commissions
Valuation  Daily 
Price publication  Site 
Suggested investment horizon  > 5 yrs 
Suggested minimum initial investment  1.500 € 
Minimum automatic payment plan   50 € 
Management fee  2,00% 
Subscription fee  1,00% 
Redemption fee  0 - 1 yr  1,00% 
  1 - 2 yrs  0,50% 
  > 2 yrs  0,00% 
Redemption settlement  In 3 working days 
Distribution network:  Branches of 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Insurance 

Risk and reward profile

Lower risk
Higher risk

 

Typically lower rewards
Typically higher rewards
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ