Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Επενδυτικό προφίλ > Σχεδιάστε το μέλλον σας > Υπολογίστε τις σπουδές των παιδιών

Υπολογίστε τις σπουδές των παιδιών
  • Για πολλούς γονείς, η εξασφάλιση των σπουδών των παιδιών τους είναι μία πολύ σοβαρή πρόκληση. Ωστόσο ένα αποτελεσματικό σχέδιο επενδύσεως μπορεί να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε το στόχο σας.
  • Όσο πιο νωρίς ξεκινήσετε να επενδύετε, τόσο πιο δυναμικό χαρακτήρα πρέπει να έχει το χαρτοφυλάκιό σας (μεγαλύτερη μετοχική έκθεση). Καθώς θα πλησιάζετε προς την έναρξη των σπουδών του παιδιού σας, η επενδυτική σας προσέγγιση πρέπει να μεταβάλλεται σταδιακά προς ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα διασφαλίζει τόσο το κεφάλαιο όσο και τα κέρδη σας.
  • Αρχίστε την επένδυσή σας νωρίς και με τακτικές καταβολές για να πραγματοποιήσετε τον στόχο σας σε μικρότερο χρονικό διάστημα και με υψηλότερες αποδόσεις!

Με αστερίσκο σημειώνονται οι αξίες που πρέπει να καθορίσετε υποχρεωτικά.

Παραδοχές 
 
1. Το κόστος σπουδών ενσωματώνει το επίπεδο πληθωρισμού που ορίσατε και περιλαμβάνει δίδακτρα, ενοίκιο, και γενικό κόστος ζωής ανά έτος
  2. Οι μηνιαίες καταβολές συνεχίζονται μέχρι το τέλος των σπουδών του παιδιού σας
  3. Ενδεικτικές ετήσιες αποδόσεις:
 
Μέση ετήσια απόδοση Συνάδει με επενδύσεις σε...
2 - 4 % Καταθετικούς λογαριασμούς, αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίσεως διαθεσίμων κλπ.
4 - 7 % Αμοιβαία κεφάλαια που περιέχουν ομόλογα, μετοχές και προϊόντα διαχειρίσεως διαθεσίμων.
7 - 10 % Αμοιβαία κεφάλαια με μεγάλη μετοχική έκθεση.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η ανωτέρω εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι εμπεριέχει επενδυτική πρόταση. Προτείνουμε να επανεξετάσετε τις αποφάσεις σας με κάποιον από τους επενδυτικούς μας συμβούλους. Τα αποτελέσματα των σχετικών υπολογισμών βάσει της ανωτέρω εφαρμογής, προκύπτουν κατ΄ εκτίμηση και στηρίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης και στις υποθέσεις του προγράμματος. Όλα τα χαρτοφυλάκια που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά.

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ