Δημήτρης Δρόλλας

Risk Management Associate

Ο Δημήτριος Δρόλλας εντάχθηκε στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ το 2024 ως Risk Management Associate.

Έχει αποκτήσει εμπειρία σε μια σειρά από εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου όπως η EY, η DBRS Morningstar, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc Finance and Economics από το London School of Economics and Political Science (LSE) και πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).