Σε όλους μας αρέσει η ιδέα μιας ασφαλούς και άνετης ζωής μετά τη συνταξιοδότηση. Όλοι επιθυμούμε να έχουμε το χρόνο και την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουμε, να κάνουμε καινούρια πράγματα, να βοηθήσουμε τους δικούς μας...

Με το ακόλουθο εργαλείο, έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε:

1. Πώς θα συμπληρώσετε τη σύνταξη που προσδοκάτε να λάβετε από τον ασφαλιστικό σας φορέα.
2. Πώς θα καλύψετε το σύνολο των συνταξιοδοτικών σας αναγκών χωρίς τη συνδρομή ασφαλιστικού φορέα.