Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000216009)


ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000216009) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 Φ.Ε.Κ. 338/Β/31.5.90
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική

Επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς που απαρτίζεται από μετοχικούς τίτλους της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, κυρίως εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και εν γένει εταιριών με αμυντικά χαρακτηριστικά. Οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική κεφαλαιαγορά αξιολογούνται βάσει θεμελιωδών μεγεθών, των αναπτυξιακών προοπτικών τους, καθώς και της συγκριτικής αποτιμήσεώς τους με ομοειδείς εταιρίες του κλάδου και της ποιότητας της διοικήσεώς τους.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, με εμπιστοσύνη στις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων, προσδοκώντας υψηλά κεφαλαιακά κέρδη αλλά και αποδεχόμενοι τον κίνδυνο ενδεχόμενων αρνητικών αποδόσεων σε περιόδους πτωτικής πορείας του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  4* 
Κατηγορία  Μετοχικό 
Έναρξη  23.4.1990 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Γ.Δ. Χ.Α. 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  162,481,374.60 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  7.0068 
Κωδικός Bloomberg   ALPGDEI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  >5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως   2,50% 
Προμήθεια διαθέσεως  1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  1,00% 
  1 - 2 έτη   0,50% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ