Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000218005)


ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000218005) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 Φ.Ε.Κ. 1771/Β/28.11.03
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς που απαρτίζεται από μετοχικούς τίτλους της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, κυρίως εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και εν γένει εταιριών με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Εκμεταλλεύεται επενδυτικές ευκαιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Κριτήρια επιλογής είναι η προσδοκώμενη οργανική κερδοφορία να ξεπερνά τη μέση προσδοκώμενη ανάπτυξη κερδοφορίας των εταιριών που απαρτίζουν το Γενικό Δείκτη, η ποιότητα της διοίκησης, η εταιρική διακυβέρνηση, η ελκυστικότητα του κλάδου δραστηριοποίησης, ο εξαγωγικός δυναμισμός και η τεχνογνωσία που κατέχει η εταιρία στον κλάδο της.

Απευθύνεται σε..
Επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και οι οποίοι στοχεύουν σε υψηλότερες αποδόσεις από το Δείκτη Αναφοράς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα με την ανάληψη υψηλότερου κινδύνου.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  4* 
Κατηγορία  Μετοχικό 
Έναρξη  16.12.2003 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Γ.Δ. Χ.Α. 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  36.217.065,54 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  8,7091 
Κωδικός Bloomberg   ALSTDOM 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  2,50% 
Προμήθεια διαθέσεως  1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  1,00% 
  1 - 2 έτη   0,50% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ