Συχνές ερωτήσεις για τα αμοιβαία κεφάλαια γενικά

Έχετε απορίες για τα αμοιβαία κεφάλαια; Για να κάνουμε την επενδυτική διαδικασία πιο εύκολη για εσάς, συγκεντρώσαμε τις πιο συχνές ερωτήσεις που έχουν οι πελάτες μας.

Θα έχω εγγυημένη απόδοση; 

Όχι. Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένες αποδόσεις. Η πορεία της επένδυσής σας εξαρτάται από την πορεία των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο που έχετε επιλέξει.

Ωστόσο, μπορείτε να περιορίσετε τον επενδυτικό κίνδυνο εφόσον εφαρμόζετε τις βασικές επενδυτικές αρχές:

  • Διασπορά στις διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων (μετοχές, ομόλογα, μετρητά).
  • Γεωγραφική διασπορά.
  • Χρονική διασπορά.

Υπάρχει κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου;

Ναι. Τα αμοιβαία κεφάλαια ακολουθούν την πορεία των αγορών. Επομένως, είναι πιθανόν να έχουν αρνητικές αποδόσεις όταν η αγορά είναι πτωτική.

Κι αν επενδύσω και αλλάξω γνώμη;

Μπορείτε να εξαγοράσετε τα μερίδιά σας οποιαδήποτε στιγμή.

Τα χρήματα που επενδύετε στα αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι «κλειστά», το καθαρό ποσό εξαγοράς, δηλαδή η αξία της επένδυσής σας μείον τυχόν προμήθειες εξαγορές, πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Θα φορολογηθώ για τα αμοιβαία κεφάλαια;

Όχι. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν φορολογείστε ούτε για το κεφάλαιο που επενδύετε σε αμοιβαία κεφάλαια ούτε για τυχόν υπεραξία που αποκομίζετε.

Ωστόσο, για να μάθετε τι ισχύει στην περίπτωσή σας, απευθυνθείτε στον φορολογικό σύμβουλό σας.

Τι είναι η Morningstar®;

Ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Αξιολογεί τα αμοιβαία κεφάλαια με βάση τις ιστορικές αποδόσεις και διακυμάνσεις τους. Η αξιολόγηση γίνεται σε σύγκριση πάντα με τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας και λαμβάνει υπόψη τον επενδυτικό κίνδυνο.

Στη συνέχεια τα βαθμολογεί με 1 έως 5 αστέρια σύμφωνα με τη σχετική κατάταξή τους:

  • 5* στα αμοιβαία κεφάλαια που κατατάσσονται στο κορυφαίο 10%.
  • 4* στο επόμενο 22,5%.
  • 3* στο επόμενο 35%.
  • 2* στο επόμενο 22,5%.
  • 1* στο τελευταίο 10%.

Η Morningstar® αξιολογεί αμοιβαία κεφάλαια που έχουν ιστορικά στοιχεία τουλάχιστον για 3 χρόνια, και δίνει βαθμολογίες για 3ετία, 5ετία και 10ετία. Για τη συνολική βαθμολογία (overall rating), συνδυάζει τις επιμέρους βαθμολογίες κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, με μεγαλύτερη βαρύτητα στη βαθμολογία 10ετίας.

Τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια λαμβάνουν διαχρονικά πολύ καλή αξιολόγηση από τη Morningstar®.