Η εταιρεία μας

Ποιοι είμαστε

Επιτυγχάνουμε σταθερά υψηλές αποδόσεις στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειριζόμαστε και κατέχουμε ηγετική θέση στην αγορά.

Οι λύσεις μας

Προσφέρουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες λύσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των αποταμιεύσεών τους σε αμοιβαία κεφάλαια που έχουν λάβει άριστες αξιολογήσεις.

Η ομάδα μας

Έχουμε δημιουργήσει μια επιτυχημένη ομάδα με κοινό όραμα, υψηλή κατάρτιση, πολυετή εμπειρία και συγκροτημένη επενδυτική φιλοσοφία. Δεσμευόμαστε για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Διαχείριση κινδύνων

H διαχείριση κινδύνων αποτελεί βασικό μας στόχο κατά την επενδυτική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, την προσεγγίζουμε με αυστηρότητα και συνέπεια.

Κανονιστικό πλαίσιο και πολιτικές

Βρείτε πληροφορίες για το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητές μας, τις πολιτικές που ακολουθούμε, και τις οδηγίες που εφαρμόζουμε στις συναλλαγές και τις αποφάσεις μας.