Στοιχεία ενεργητικού / Σύνθεση ενεργητικού ΔΑΚ

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ   Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ): 02.12.2022
Σύμβολο ΔΑΚ: ΑΔΑΚ
ISIN ΔΑΚ: GRF000153004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1): 906.928
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1): 0
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1): 0
Αριθμός μεριδίων (Τ): 906.928
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (T-1): 20.483.444,01€
Καθαρή τιμή Μεριδίου (T-1): 22,5855€
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού: 87.164,72€
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς: 618,11€

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN Μετοχής Σύμβολο Μετοχής Όνομα Εισηγημένης "Ποσότητα μετοχής στο σύνολο Ενεργητικού (Τ-1)" "Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ)"
BE0974338700 TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 31.838 175
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 87.139 480
GRS015003007 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. 1.611.372 8.840
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. 28.137 156
BE0974271034 ΒΙΟ VIOHALCO SA NV 33.630 186
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ 50.169 275
GRS434003000 ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 192.609 1.066
CH0198251305 ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG 94.325 518
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 63.832 353
GRS298343005 ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 46.759 258
GRS281003004 ΕΛΧΑ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 45.433 253
GRS003003035 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 419.654 2.321
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 31.957 175
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 1.905.439 10.516
GRS310003009 ΚΟΥΕΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  21.499 117
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 64.365 358
GRS426003000 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 42.986 238
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 84.306 466
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 80.710 447
GRS470003013 ΟΛΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 4.975 27
GRS419003009 ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 139.161 770
GRS260333000 ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 111.205 599
GRS014003032 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.  525.414 2.909
GRS204003008 ΣΑΡ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 26.225 144
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 40.968 225
GRS294003009 ΦΦΓΚΡΠ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 17.290 0

Η Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία / εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων (1 Creation / Redemption Unit = 5,000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.


Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.


Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις τιμές και τη σύνθεση του Δείκτη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών