Στοιχεία ενεργητικού / Σύνθεση ενεργητικού ΔΑΚ

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ   Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ): 27.03.2023
Σύμβολο ΔΑΚ: ΑΔΑΚ
ISIN ΔΑΚ: GRF000153004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1): 906.928
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1): 0
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1): 0
Αριθμός μεριδίων (Τ): 906.928
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (T-1): 22.542.431,72€
Καθαρή τιμή Μεριδίου (T-1): 24,8558€
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού: 115.924,73€
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς: 1.415,52€

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN Μετοχής Σύμβολο Μετοχής Όνομα Εισηγημένης "Ποσότητα μετοχής στο σύνολο Ενεργητικού (Τ-1)" "Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ)"
BE0974338700 TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 31.367 172
GRS015003007 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. 1.584.490 8.666
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. 27.934 153
BE0974271034 ΒΙΟ VIOHALCO SA NV 33.294 182
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ 49.316 270
GRS434003000 ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 190.508 1.045
CH0198251305 ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG 87.485 479
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 62.998 346
GRS298343005 ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 46.189 253
GRS281003004 ΕΛΧΑ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 45.366 248
GRS003003035 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 415.624 2.275
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 31.384 172
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 1.874.741 10.306
GRS310003009 ΚΟΥΕΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  21.065 115
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 64.102 351
GRS426003000 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 42.792 234
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 83.100 456
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 80.089 438
GRS470003013 ΟΛΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 4.911 26
GRS419003009 ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 142.861 783
GRS260333000 ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 135.671 745
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. 14.696 80
GRS014003032 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.  519.427 2.851
GRS204003008 ΣΑΡ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25.872 141
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 40.269 220
GRS294003009 ΦΦΓΚΡΠ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 17.290 0

Η Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία / εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων (1 Creation / Redemption Unit = 5,000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.


Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.


Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις τιμές και τη σύνθεση του Δείκτη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών