Στοιχεία ενεργητικού / Σύνθεση ενεργητικού ΔΑΚ

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ   Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ): 02.10.2023
Σύμβολο ΔΑΚ: ΑΔΑΚ
ISIN ΔΑΚ: GRF000153004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1): 924.675
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1): 0
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1): 0
Αριθμός μεριδίων (Τ): 924.675
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (T-1): 27.178.179,92€
Καθαρή τιμή Μεριδίου (T-1): 29,3921€
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού: 59.662,69€
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς: 723,70€

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN Μετοχής Σύμβολο Μετοχής Όνομα Εισηγημένης "Ποσότητα μετοχής στο σύνολο Ενεργητικού (Τ-1)" "Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ)"
BE0974303357 CENER CENERGY HOLDINGS S.A. 27.248 147
BE0974338700 TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 31.021 169
GRS015003007 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. 1.569.772 8.510
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. 27.879 150
BE0974271034 ΒΙΟ VIOHALCO SA NV 33.229 179
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ 49.274 265
GRS434003000 ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 163.503 870
CH0198251305 ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG 103.061 557
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 63.415 340
GRS298343005 ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 45.801 248
GRS281003004 ΕΛΧΑ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 45.068 244
GRS003003035 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 412.938 2.234
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 31.501 169
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 1.870.067 10.137
GRS310003009 ΚΟΥΕΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  21.024 113
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 63.843 345
GRS426003000 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 49.335 266
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 82.673 448
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 79.891 430
GRS419003009 ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 145.213 783
GRS260333000 ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 146.879 780
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. 14.668 79
GRS014003032 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.  515.551 2.799
GRS204003008 ΣΑΡ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25.355 133
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 40.951 221
GRS294003009 ΦΦΓΚΡΠ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 17.290 0

Η Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία / εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων (1 Creation / Redemption Unit = 5,000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.


Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.


Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις τιμές και τη σύνθεση του Δείκτη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών