Στοιχεία ενεργητικού / Σύνθεση ενεργητικού ΔΑΚ

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ   Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ): 25.06.2024
Σύμβολο ΔΑΚ: ΑΔΑΚ
ISIN ΔΑΚ: GRF000153004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1): 934.675
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1): 0
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1): 0
Αριθμός μεριδίων (Τ): 934.675
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (T-1): 32.711.512,41€
Καθαρή τιμή Μεριδίου (T-1): 34,9977€
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού: 7.605,85€
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς: 4.047,29€

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN Μετοχής Σύμβολο Μετοχής Όνομα Εισηγημένης "Ποσότητα μετοχής στο σύνολο Ενεργητικού (Τ-1)" "Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ)"
BE0974303357 CENER CENERGY HOLDINGS S.A. 27.215 142
BE0974338700 TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 31.268 163
GRS015003007 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. 1.574.672 8.264
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. 30.454 160
BE0974271034 ΒΙΟ VIOHALCO SA NV 33.302 173
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ 49.020 257
GRS434003000 ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 160.707 844
CH0198251305 ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG 102.481 536
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 62.819 329
GRS298343005 ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 66.846 349
GRS281003004 ΕΛΧΑ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 45.524 236
GRS003003035 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 409.321 2.147
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 31.285 163
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 1.574.078 8.278
GRS536003007 ΔΑΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 42.837 224
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 63.802 334
GRS426003000 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 49.192 257
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 82.766 434
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. 85.075 445
GRS419003009 ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 145.045 759
GRS260333000 ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 141.580 742
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. 14.598 76
GRS014003032 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.  772.512 4.046
GRS204003008 ΣΑΡ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 17.655 92
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 40.921 214

Η Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία / εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων (1 Creation / Redemption Unit = 5,000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.


Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.


Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις τιμές και τη σύνθεση του Δείκτη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών