Στοιχεία ενεργητικού / Σύνθεση ενεργητικού ΔΑΚ

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ   Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ): 21.02.2024
Σύμβολο ΔΑΚ: ΑΔΑΚ
ISIN ΔΑΚ: GRF000153004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1): 924.675
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1): 0
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1): 0
Αριθμός μεριδίων (Τ): 924.675
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (T-1): 32.306.717,30€
Καθαρή τιμή Μεριδίου (T-1): 34,9385€
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού: 6.870,74€
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς: 2.384,97€

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN Μετοχής Σύμβολο Μετοχής Όνομα Εισηγημένης "Ποσότητα μετοχής στο σύνολο Ενεργητικού (Τ-1)" "Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ)"
BE0974303357 CENER CENERGY HOLDINGS S.A. 26.846 143
BE0974338700 TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 30.845 165
GRS015003007 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. 1.557.201 8.324
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. 27.420 146
BE0974271034 ΒΙΟ VIOHALCO SA NV 32.679 175
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ 48.339 259
GRS434003000 ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 159.529 850
CH0198251305 ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG 108.006 578
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 61.964 332
GRS298343005 ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 66.039 352
GRS281003004 ΕΛΧΑ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 44.704 238
GRS003003035 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 481.973 2.577
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 30.913 165
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 1.785.205 9.545
GRS310003009 ΚΟΥΕΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  20.638 110
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 62.942 337
GRS426003000 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 48.605 259
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 82.535 438
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 78.610 420
GRS419003009 ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 142.794 764
GRS260333000 ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 142.852 747
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. 14.405 77
GRS014003032 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.  510.667 2.733
GRS204003008 ΣΑΡ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 17.235 93
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 40.445 215

Η Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία / εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων (1 Creation / Redemption Unit = 5,000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.


Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.


Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις τιμές και τη σύνθεση του Δείκτη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών