Αλέξης Μπαλλιάν, CFA

Multi-Asset Portfolios, Head

Διαθέτει 21 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον Όμιλο Alpha Bank το 2002, αρχικά ως αναλυτής επενδύσεων στην Alpha Private ΑΕΠΕΥ. Τον Οκτώβριο του 2003 εντάχθηκε στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ, αρχικά ως διαχειριστής μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού και στη συνέχεια ως διαχειριστής ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων. Τον Οκτώβριο του 2022 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή στη Διεύθυνση Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και Διεθνών Επενδύσεων.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΜΕng in Civil Engineering (with First Class Honours) από το Imperial College of Science, Technology and Medicine, Ηνωμένο Βασίλειο (1996-2000). Επιπλέον, είναι κάτοχος της διεθνούς επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered Financial Analyst του CFA Institute από το 2007 και πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.