Κωνσταντίνος Αγγελάκης

Διαχειριστής Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και Διεθνών Επενδύσεων

Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης είναι διαχειριστής στη Διεύθυνση Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και Διεθνών Επενδύσεων της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Στο παρελθόν εργάστηκε για 4 χρόνια ως Portfolio Manager στο ιταλικό Multi-Family Office της TAC Partners, με έδρα το Λονδίνο.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Finance από το London School of Economics,  ενώ αποφοίτησε με άριστα από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Eπιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Επιπλέον, έγινε κάτοχος της διεθνούς επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered Financial Analyst του CFA Institute το 2023.