Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνου

Διαχειριστής Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και Διεθνών Επενδύσεων

Ο Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνου είναι διαχειριστής στη Διεύθυνση Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και Διεθνών Επενδύσεων της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Διαθέτει 9 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και μετοχικής ανάλυσης. Εργάστηκε για 8 έτη ως διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχικός αναλυτής τόσο για την Ελληνική αγορά όσο και για τις διεθνείς μετοχικές αγορές στη Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ..

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Banking & Finance του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων και Χρηματοοικονομικός Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς