Παναγιώτης Αντωνόπουλος

Chief Executive Officer (CEO)

Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος είναι ο Chief Executive Officer (CEO) της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον Ιανουάριο του 2022. Την προηγούμενη 5ετία είχε διατελέσει Επικεφαλής Προϋπολογισμού και Παρακολούθησης Αποδοτικότητας του Ομίλου Alpha Bank.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1997 στην Τράπεζα της Ελλάδος με αντικείμενο την εποπτεία τραπεζών. Επιπλέον, συμμετείχε σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Banking Developments) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (E-money). Από το 2001 έως το 2016 εργάστηκε στη διαχείριση επενδύσεων της Alpha Asset Management, με διακρίσεις στις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, για τις οποίες έλαβε κορυφαίες θέσεις έναντι του ανταγωνισμού. Την περίοδο 2009-2016 ήταν Επικεφαλής Επενδύσεων (Chief Investment Officer) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Asset Management. Κάθε χρόνο λάμβανε την πρώτη θέση μεταξύ των Ελλήνων διαχειριστών στην ετήσια έρευνα του Extel.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά (MBA in Finance) από το City University Bayes Business School στο Λονδίνο και πτυχίου Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970.