Χρήστος Μποσόλης, CFA

Investment Director

Ο Χρήστος Μποσόλης είναι Investment Director στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ από τον Απρίλιο του 2018.

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων από το 2001. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην PwC Greece (2000-2001) και στη συνέχεια εργάστηκε ως διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων στην SG Asset Management ΑΕΔΑΚ (2001-2003). Εργάζεται στον Όμιλο Alpha Bank από τον Οκτώβριο του 2003, αρχικά ως αναλυτής επενδύσεων στην Alpha Private ΑΕΠΕΥ. Τον Σεπτέμβριο του 2006 εντάχθηκε στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ, αρχικά ως διαχειριστής μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και στη συνέχεια ως διαχειριστής μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων θεσμικών πελατών. Τον Απρίλιο του 2017 ανέλαβε επικεφαλής της Διεύθυνσης Κατανομής Κεφαλαίων.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Finance (with Distinction) από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, Ηνωμένο Βασίλειο, και πτυχίου BSc in Business Administration από το Deree – The American College of Greece. Επιπλέον, είναι κάτοχος της διεθνούς επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered Financial Analyst του CFA Institute από το 2003, πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων και Χρηματοοικονομικός Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιημένος Ειδικός Διαπραγματευτής / Διαπραγματευτής Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών.