Δημήτρης Μπίρμπος

Equity Portfolios, Senior Portfolio Manager

Ο Δημήτρης Μπίρμπος είναι Equity Senior Portfolio Manager στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον Ιούλιο του 2022.

Διαθέτει 19 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των κεφαλαιαγορών. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως σύμβουλος στο τμήμα Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής (FAS) της Deloitte (2004-2008), όπου συμμετείχε σε έργα αποτίμησης εταιρειών, συγχωνεύσεων και εξαγορών και εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων. Από το 2008 έως το 2022 εργάστηκε ως αναλυτής μετοχών στην Optima Bank (πρώην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος), όπου κάλυπτε μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ αργότερα έγινε Διευθυντής του Τμήματος Ανάλυσης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Banking and Finance από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MBA) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων και Χρηματοοικονομικός Αναλυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος.