Ελένη Παππά

Operations Manager

Η Ελένη Παππά είναι Operations Manager στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον Νοέμβριο 2009. Εντάχθηκε στην εταιρεία το 2000.

Διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 1993 από την Ιονική ΑΕΔΑΚ, όπου κατείχε θέσεις ευθύνης.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.