Γιώργος Μάρκου

Finance Manager

Ο Γιώργος Μάρκου είναι Finance Manager του χρηματοοικονομικού πυλώνα των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου Alpha Bank από τον Οκτώβριο 2018. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, Alpha Finance ΑΕΠΕΥ, Alpha Ventures, Alpha Ventures Capital Management και Alpha International Holdings SMSA.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην ελεγκτική εταιρεία KPMG (2005-2018). Εκεί κατείχε τη θέση του Διευθυντή του Ελεγκτικού Κλάδου με εξειδίκευση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις βιομηχανίες και τις ναυτιλιακές εταιρείες. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει διατελέσει μέλος σε διάφορες επιτροπές με έμφαση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in International Economics, Finance and Development από το University of Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο, και πτυχίου από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα και διαθέτει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή από το 2013.