Γεώργιος Παπαδόπουλος

Compliance Senior Specialist

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος είναι Compliance Senior Specialist στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ από το 2009. 

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1997 από τα Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ. Εντάχθηκε στον Όμιλο Alpha Bank το 1998, αρχικά στην Οικονομική Διεύθυνση της Alpha Finance. Tο 2001 ανέλαβε καθήκοντα στην Οικονομική Διεύθυνση και αργότερα στον Εσωτερικό Έλεγχο της Alpha Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ. 

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Banking από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971.