Ιωάννης Χαβελές, CFA

Equity Portfolios, Head

Ο Ιωάννης Χαβελές είναι Equity Portfolios Head στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ.

Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων από το 1995. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως αναλυτής επενδύσεων και διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων στην Κτηματική ΑΕΔΑΚ (1995-1998). Εργάζεται στον Όμιλο Alpha Bank από το 1998. Μέχρι το 2001 διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Χαρτοφυλακίου και μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων στην Alpha Επενδύσεων ΑΕΕΧ. Στη συνέχεια διετέλεσε Διαχειριστής Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Πελατών στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ έως το 2009.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Investment Analysis από το University of Stirling, Ηνωμένο Βασίλειο, και πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επιπλέον, είναι κάτοχος της διεθνούς επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered Financial Analyst του CFA Institute από το 2005 και πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.