Βάσια Μακρή

Equity Portfolios, Senior Portfolio Manager

Η Βάσια Μακρή είναι Equity Portfolios Senior Portfolio Manager στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ από το 2018.

Διαθέτει 34 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της ως αναλύτρια επενδύσεων στο Τμήμα Ανάλυσης στην Ανάπλαση ΑΕ, εταιρεία του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας (1988-1990), και ως διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων στη Διεθνική ΑΕΔΑΚ (1990-1995). Εργάζεται στον Όμιλο Alpha Bank από το 1995. Μέχρι το 2000 διετέλεσε διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων θεσμικών πελατών στην Alpha Finance. Έως το 2018 υπήρξε διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων θεσμικών πελατών στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ. Στην επαγγελματική της πορεία έχει διαχειριστεί αμοιβαία κεφάλαια όλων των κατηγοριών (διαχείρισης διαθεσίμων, ομολογιακά, μετοχικά), εσωτερικού και διεθνή.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, έχει πιστοποίηση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστοποίηση Ειδικού Διαπραγματευτή / Διαπραγματευτή Παραγωγών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.