Αντώνης Φαναραδέλλης, CFA

Multi-Asset Portfolios, Senior Portfolio Manager

Ο Αντώνης Φαναραδέλλης είναι Multi-Asset Portfolios Senior Portfolio Manager της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ από το 2023.

Διαθέτει 11 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 2008 ως αναλυτής επενδύσεων στο Private Banking της Millennium Bank, και στη συνέχεια εργάστηκε ως διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων στην Millennium ΑΕΔΑΚ (2010-2014), ως διαχειριστής χαρτοφυλακίων στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ (2014-2019) και ως διαχειριστής κινδύνων στην Εθνική Τράπεζα (2019-2023). 

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Financial Economics and Econometrics από το University of Essex, και πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, είναι κάτοχος της διεθνούς επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered Financial Analyst του CFA Institute από το 2014, πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων και Χρηματοοικονομικός Αναλυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος, και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών και Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών.