Μαρίνος Κουτσιουμάρης

Operations Team Leader

Ο Μαρίνος Κουτσιουμάρης είναι Operations Team Leader στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ από το 2010.

Εντάχθηκε στον Όμιλο Alpha Bank από το 1990. Αρχικά εργάστηκε στην Alpha Finance και το 1996 ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος Back Office.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από τη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γεννήθηκε το 1970.