Χριστίνα Σεβαστάκη

Bond & Structured Portfolios, Senior Portfolio Manager

Η Χριστίνα Σεβαστάκη είναι Bond & Structured Portfolios Senior Portfolio Manager στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ από το 2017.

Έχει 23 έτη εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων. Εργάστηκε ως Relationship Officer και αναλύτρια της Διεύθυνσης Private Banking στην Τράπεζα Πειραιώς (1999-2004), και ως χρηματιστηριακή σύμβουλος στην Κερδώος Ερμής ΑΧΕ (1997-1998). Εργάζεται στον Όμιλο Alpha Bank από το 2004, αρχικά ως αναλύτρια επενδύσεων και διαχειριστής χαρτοφυλακίων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Υποστήριξης Πωλήσεων της Alpha Private ΑΕΠΕΥ. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ το 2009, όπου ανέλαβε καθήκοντα διαχειριστή ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in International Financial Markets από το University of Southampton, Ηνωμένο Βασίλειο, και κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.