Ιωάννης Σίμος

Business Development, Head

Ο Ιωάννης Σίμος είναι Business Development Head στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων. Εργάστηκε ως διαχειριστής στη Citi ΑΕΔΑΚ (1999-2001) και ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Προώθησης Προϊόντων στη Citibank (1995-1999). Εργάζεται στον Όμιλο Alpha Bank από το 2001. Μέχρι το 2006 διετέλεσε διαχειριστής χαρτοφυλακίων ελληνικών μετοχών και στη συνέχεια Προϊστάμενος του Τμήματος Θεσμικών Πελατών και Ανάπτυξης Εργασιών στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA από το Leeds University, Management School, Ηνωμένο Βασίλειο, και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.