ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Morningstar Rating
ISIN
GRF000214004
Νόμισμα βάσης
Euro

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Καθαρή τιμή μεριδίου (28.09.2023)
14,4155€
Ενεργητικό (28.09.2023)
11.964.033,12€
Απόδοση από αρχή έτους
4,54%
Ημερομηνία έναρξης
23.07.2014

Προφίλ κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος
Υψηλότερος κίνδυνος
Χαμηλότερη αναμ. απόδοση
Υψηλότερη αναμ. απόδοση

Aπόδοση

Πού επενδύει

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Δύναμις Global Μικτό επενδύει σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, σε μετοχές εταιρειών  που είναι εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια και το ΧΑ, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.
Το χαρτοφυλάκιο επικεντρώνεται σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση την έκθεση σε ελληνικούς χρεωστικούς τίτλους.

Επενδυτικός σκοπός

Η επίτευξη συνολικής απόδοσης μέσα από τη δημιουργία εισοδήματος και την αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ποιος είναι ο δείκτης αναφοράς

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Δύναμις Global Μικτό χρησιμοποιεί έναν σύνθετο δείκτη αναφοράς που αποτελείται από 7 επιμέρους δείκτες με διαφορετική στάθμιση:

 • 20% Bloomberg Euro Aggregate Total Return Bond Index.
 • 20% Bloomberg Series-E Greece Govt All >1 yr Bond Total Return Index.
 • 30% S&P Global 100 Index.
 • 10% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index.
 • 5% S&P Pan Asia Ex AUNZ large Cap USD Net Total Return Index.
 • 10% Ελληνικός Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Εταιρικών Ομολόγων ΧΑ.
 • 5% Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ (από 1/2/2022)

Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης αποδόσεων. Επομένως, δεν περιορίζει τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου η οποία είναι ενεργητική σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του. Έτσι, η σύνθεση και η απόδοση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον δείκτη.
 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επενδυτές:

 • Με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα 4ετίας.
 • Με ισορροπημένο επενδυτικό προφίλ.
 • Που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας, στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.

Πώς να επενδύσετε

Συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο

Για να επενδύσετε στο αμοιβαίο κεφάλαιο  Δύναμις Global Μικτό, επισκεφθείτε το κατάστημα της Alpha Bank που σας εξυπηρετεί.

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία από τον Οδηγό επενδυτή.

Εξαγορά μεριδίων

Μπορείτε να εξαγοράσετε τα μερίδιά σας οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα. Το ποσό θα είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό σας μετά από 3 ημέρες.

Ενημερωθείτε για τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.

Μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις καθαρές τιμές μεριδίων από το Ημερήσιο δελτίο τιμών.
Παρακολούθηση των επενδύσεών σας

Παρακολουθήστε την πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων σας:

 • Καθημερινά, μέσα από το myAlpha Web. Αρκεί να προσθέσετε τις επενδύσεις στα Προϊόντα σας.
 • Σε μηνιαία βάση, λαμβάνετε email με όλα τα στοιχεία της επένδυσης. Αρκεί να επιλέξετε ηλεκτρονική ενημέρωση όταν ανοίγετε τον επενδυτικό λογαριασμό σας ή αργότερα με αίτημα για σχετική μεταβολή.

Δημιουργήστε κεφάλαιο για το μέλλον

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιό σας

Σχεδιάστε εύκολα το χαρτοφυλάκιό σας σε 3 απλά βήματα. Δοκιμάστε διαφορετικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια μέχρι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.
Επιλέξτε ποσό, κατηγορίες επένδυσης και αμοιβαία κεφάλαια, για να διαμορφώσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Δείτε το προφίλ κινδύνου που αντιστοιχεί στο χαρτοφυλάκιό σας και τις ιστορικές αποδόσεις του.