Ημερομηνία Δημοσίευσης
10.01.2023

33 χρόνια Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Βιώσιμες Επενδύσεις

Διαθέτοντας πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον επενδυτικό κλάδο, μαζί με την υποστήριξη του Ομίλου Alpha Bank έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους βιωσιμότητας ενσωματώνουμε παράγοντες ESG στις επενδυτικές μας αποφάσεις