Τα προϊόντα μας

Συγκρίνω αμοιβαία κεφάλαια

Συγκρίνετε τα αμοιβαία κεφάλαια και δείτε τη διαχρονική εξέλιξη στις αποδόσεις τους.
Μπορείτε να προσθέσετε αμοιβαία κεφάλαια για σύγκριση, να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα τα συγκρίνετε και να δείτε τα αποτελέσματα αμέσως.

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων

Δείτε τις τιμές για τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια και τα Alpha (Lux) Global Funds κατά την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει από τα Ημερήσια δελτία τιμών.
Ενημερωθείτε για τις καθαρές τιμές για να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια και την εξέλιξή τους από την αρχή του έτους. Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί το ενεργητικό κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου.