Συχνές ερωτήσεις για επενδύσεις σε Alpha αμοιβαία κεφάλαια

Έχετε απορίες για τα Alpha αμοιβαία κεφάλαια; Ενημερωθείτε για τις διαδικασίες και μάθετε πώς να επενδύσετε στα αμοιβαία κεφάλαιά μας.

Είμαι πολίτης των ΗΠΑ. Μπορώ να επενδύσω σε αμοιβαία κεφάλαια;

Όχι, δεν μπορείτε να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα.

Πώς επενδύω σε Alpha αμοιβαία κεφάλαια;

Επισκεφθείτε το κατάστημα της Alpha Bank που σας εξυπηρετεί.

Εάν είστε ήδη πελάτης της Alpha Bank:

 1. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο που θέλετε να επενδύσετε από το έντυπο Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (KIID).
 2. Ανοίγετε κοινό ή ατομικό επενδυτικό λογαριασμό και επιλέγετε με ποιον λογαριασμό καταθέσεων θα συνδεθεί.
 3. Υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σε αμοιβαίο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα χρεώνεται ο συνδεδεμένος τραπεζικός λογαριασμός σας με το μικτό ποσό επένδυσης (ποσό επένδυσης + προμήθεια διάθεσης).

Εάν δεν είστε ήδη πελάτης της Alpha Bank, πρέπει πρώτα να ανοίξετε λογαριασμό καταθέσεων σύμφωνα με τη διαδικασία της τράπεζας.

Πώς εξαγοράζω τα μερίδιά μου;

Κάντε την αίτηση εξαγοράς για μέρος ή για το σύνολο της επένδυσής σας, στο κατάστημα της Alpha Bank που σας εξυπηρετεί.

Σε 1-4 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το αμοιβαίο κεφάλαιο, τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Μπορώ να κάνω συναλλαγές σε αμοιβαία κεφάλαια μέσα από το myAlpha Web;

Η υπηρεσία αφορά μόνο πελάτες Alpha Bank Gold Personal Banking και Alpha Private Banking. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 3265000 ή 210 3267000 αντίστοιχα.

Τι προμήθειες θα πληρώσω εάν επενδύσω σε αμοιβαία κεφάλαια;

Πληρώνετε 2 προμήθειες:

 • Διάθεσης, όταν κάνετε την επένδυση.
 • Εξαγοράς, όταν ζητάτε την εξαγορά των μεριδίων σας.

Ενημερωθείτε για τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που ισχύουν για τα Alpha αμοιβαία κεφάλαια.

Επίσης, μπορείτε να δείτε τις προμήθειες στο fact sheet κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου.

Υπάρχει ελάχιστο ποσό επένδυσης;

Όχι. Μπορείτε να επενδύσετε ό,τι ποσό επιθυμείτε.

Τι είναι το πρόγραμμα Alpha Δημιουργώ ;

Είναι πρόγραμμα τακτικών καταβολών για επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια.
Επιλέγετε:

 • Τα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία θέλετε να επενδύσετε.
 • Το ποσό της τακτικής καταβολής σας, με ελάχιστο το ποσό των 50 ευρώ.
 • Εάν θέλετε να κάνετε καταβολές κάθε 1, 2, 3, 6 ή 12 μήνες. Ο λογαριασμός καταθέσεών σας χρεώνεται στις 10, 20 ή 30 του αντίστοιχου μήνα.

Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε κεφάλαιο για το μέλλον μέσα από ένα πρόγραμμα τακτικών καταβολών.

Τι είναι η αμοιβή υπεραπόδοσης;

Για κάποια αμοιβαία κεφάλαια ορίζεται συγκεκριμένος Δείκτης Αναφοράς με τον οποίο συγκρίνεται η απόδοσή τους.

Όταν η απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλότερη από την απόδοση του Δείκτη Αναφοράς κατά τη διάρκεια του έτους, λέμε ότι έχουμε υπεραπόδοση.

Σε αυτήν την περίπτωση, προκύπτει η αμοιβή υπεραπόδοσης η οποία επιμερίζεται:

 • 80% στον επενδυτή.
 • 20% στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ ως επιβράβευση για την επίτευξη της υπερβάλλουσας απόδοσης.

Η αμοιβή υπεραπόδοσης ενσωματώνεται στην καθαρή τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίζεται σε καθημερινή βάση.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει κίνητρο να προσπαθήσει να πετύχει υψηλότερες αποδόσεις.

Σε τι διαφέρουν τα αμοιβαία κεφάλαια Classic και Institutional;

Απευθύνονται και διατίθενται σε διαφορετικά είδη επενδυτών.

Classic:

 • Σε όλους τους επενδυτές.

Institutional:

 • Σε θεσμικούς επενδυτές (πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, ΟΣΕΚΑ κ.λπ.).
 • Σε παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών (πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ κ.λπ.) για λογαριασμό επενδυτών στους οποίους παρέχουν υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου με βάση σχετική σύμβαση.