Ημερομηνία Δημοσίευσης
17.06.2024

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. χορηγός στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με θέμα «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις Βιώσιμες Στρατηγικές του Αύριο».

Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. χορηγός στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ήταν χορηγός στο 1ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με τίτλο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις Βιώσιμες Στρατηγικές του Αύριο». Σκοπός του Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΕ, ήταν να αναδείξει τις προκλήσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και καλούνται να αντιμετωπίσουν η Πολιτεία, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο τεχνικός κόσμος, η επιχειρηματική κοινότητα αλλά και η κοινωνία στο σύνολό της.
Συμμετέχοντας ως ομιλητής στη συζήτηση «Βιώσιμες Στρατηγικές Χρηματοδότησης και Κλιματικός Κίνδυνος», του Συνεδρίου, ο Χρήστος Μποσόλης, Διευθυντής Επενδύσεων της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση των επενδύσεων που απαιτούνται τα επόμενα χρόνια για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα, τους ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους και εργαλεία για τη χρηματοδότησή τους, το ρόλο του τραπεζικού κλάδου και των κεφαλαιαγορών, καθώς και παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις βιώσιμων επενδύσεων.

«Ο ρόλος της πολιτείας και των ευρωπαϊκών θεσμών είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Απαιτείται συγκεκριμένη στρατηγική κατεύθυνση, ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και στήριξη της χρηματοδότησης, ειδικά για ενεργειακά έργα νέων τεχνολογιών»,  ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.        

PANEL-TMEDE-blurr-CBOSSOLIS-16072024.jpg